Wiarygodność to lepszy start na rynku pracy i kredytów

- nowa usługa BIK dla obywateli Ukrainy

Poznaj swojego klienta – usługa wspierająca wiarygodność obywateli Ukrainy

Dzięki rozwojowi technologii i rosnącemu wachlarzowi dostępnych rozwiązań informatycznych, weryfikacja klienta, zwłaszcza w sektorze bankowym, dokonywana jest systemowo. Dobre praktyki w tym zakresie ma BIK zarówno na rynku rodzimym, jak i zagranicznym. W Polsce BIK pełni rolę międzybankowego systemu wymiany informacji o kredytobiorcach – klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, dbając równocześnie o bezpieczeństwo banków i ich klientów. Równocześnie, od kilku lat BIK rozwija mechanizm międzynarodowej wymiany danych poprzez współpracę transgraniczną z zagranicznymi biurami kredytowymi, swoimi odpowiednikami, m.in z niemieckim biurem SCHUFA Holding AG.

BIK
dr Mariusz Cholewa

dr Mariusz Cholewa

prezes Zarządu BIK

Serwis świadczony przez BIK w wyniku wymiany informacji transgranicznej z zagranicznymi biurami kredytowymi pomagał do tej pory w uzyskiwaniu kredytów w bankach brytyjskich, włoskich lub niemieckich, pracującym i mieszkającym za granicą Polakom. Dzięki temu Polak starający się o kredyt za granicą mógł wylegitymować się swoją pozytywną historią kredytową, zbudowaną na rodzimym rynku. Współpraca transgraniczna z trzema ukraińskimi biurami: Ukrainian Bureau of Credit Histories (UBCH), a następnie z International Bureau of Credit Histories (IBCH), oraz The First Credit Bureau of Ukraine (FCBU), ukierunkowana jest przede wszystkim na wsparcie Ukraińców pracujących i mieszkających w Polsce.

BIK podjął inicjatywę pilnego wdrożenia usługi, poświadczającej tożsamość obywateli Ukrainy, którą uruchamiamy od dziś - 1 czerwca 2022 r. a w najbliższych tygodniach poszerzymy ją także o raporty kredytowe w wersji online. Dzięki usłudze UA Access obywatele Ukrainy zyskają „przepustkę” zaufania u przyszłych pracodawców, w bankach i instytucjach. Na zdobycie zaufania potrzebny jest czas, a my w BIK, chcemy ten czas możliwie skrócić, by ukraińskie rodziny, będące w sytuacji tak wielu potrzeb, jak najszybciej mogły układać swoje życie w nowym miejscu. Nasza usługa UA Access to także duże ułatwienie dla przedsiębiorstw, banków oraz instytucji finansowych w Polsce, by mogły zatrudniać bezpiecznie a finansowania udzielać odpowiedzialnie. W kolejnych tygodniach planujemy szersze udostępnienie tej usługi wszystkim podmiotom, a także wprowadzenie kolejnych produktów w tym obszarze.

Wsparcie Grupy BIK w potwierdzaniu danych tożsamości uchodźców z Ukrainy (UA Access)

Od 24 lutego br., w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, wyjechało ponad 1,74 mln osób, by bronić swojego kraju. Zaś do Polski, od początku wojny, przybyło 3,75 mln osób uciekających przed wojną - podała Straż Graniczna we środę 01 czerwca br.

Obywatele Ukrainy, którzy od lat wspierali polską gospodarkę w wyniku migracji ekonomicznej, dziś potrzebują wsparcia o innym charakterze. Szukają teraz w Polsce bezpiecznego schronienia, w perspektywie dłuższego pobytu będą potrzebować zatrudnienia, zwłaszcza że plany pozostania tu na dłużej deklaruje 1/3 uchodźców z Ukrainy.*

Gwarancja pracy i usamodzielnienie pozwolą zapewnić poczucie stabilności i bezpieczeństwo. Kluczowe zatem staje się tworzenie usług, które ułatwią ten proces.

Celem usługi UA Access BIK jest wsparcie obywateli Ukrainy w budowaniu zaufania u przyszłego pracodawcy, w banku czy instytucji finansowej.

Biuro Informacji Kredytowej ma ugruntowane kompetencje w zakresie transgranicznej wymiany informacji. Teraz wdraża rozwiązanie o jeszcze większym znaczeniu na poziomie międzynarodowym, także jako aktywny członek zrzeszony w ACCIS, stowarzyszeniu reprezentującym europejską branżę informacji kredytowej.

Dzięki współpracy z biurami ukraińskimi, odpowiednikami BIK, usługa obejmie dostęp do informacji o 25 mln kredytobiorców ukraińskich, z 71 banków oraz z ponad 150 instytucji finansowych w Ukrainie.

To usługa, która pomoże w weryfikacji tożsamości obywateli Ukrainy, w celu uwiarygodnienia się w procesie rekrutacyjnym, u przyszłego pracodawcy. Informacja ta będzie miała znaczenie zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dlatego na arenie międzynarodowej inicjatywę UA Access BIK wspiera Bank Światowy (IFC), biorąc aktywny udział w przygotowaniu i komunikacji projektu.

Paweł Żurek

Enrique Velázquez

dyrektor generalny ACCIS

"ACCIS odgrywa bardzo ważną rolę i aktywnie działa na rzecz ułatwiania transgranicznej sprawozdawczości kredytowej w Europie. Opracowaliśmy standardowe szablony i słowniki danych, aby poprawić transgraniczną sprawozdawczość kredytową wśród naszych członków. Usługa UA Access oparta na transgranicznej wymianie danych między ukraińskimi biurami kredytowymi a BIK dowodzi znaczenia ACCIS jako podmiotu wspierającego tego typu transakcje. Szczególnie cieszy nas, że wypracowaliśmy wspólnie rozwiązanie, tak potrzebne dla obywateli Ukrainy w tym trudnym czasie."

Sławomir Grzybek

Fabrizio Fraboni

Principal Financial Sector Specialist, Credit Reporting & Risk management (IFC-Bank Światowy)

"Bardzo się cieszę i jestem dumny, że w tym trudnym okresie udało się zrealizować ambitne plany wypracowane wspólnie z partnerami z BIK. Doświadczenia ICF (Banku Światowego) w zakresie budowania rozwiązań wspierających społeczności znajdujące się w trudnej sytuacji zebrane z całego świata pomogą obywatelom Ukrainy. Wierzę, że dzięki propagowaniu usług typu UA Acces oraz wspólnej odpowiedzi na potrzeby wojennych imigrantów w Polsce i na całym świecie uzyskają dostęp do normalnej pracy i źródeł finansowania, co pozwoli godnie przetrwać okres imigracji i powrócić do Ukrainy po zakończeniu wojny."

Schemat potwierdzania danych tożsamości uchodźcówzgoda klienta

zgoda klienta

API (JSON) WWW

zapytanie

raport

**

* Źródło: Raport specjalny „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”, który powstał po przeanalizowaniu wyników badania socjologicznego przeprowadzonego w dniach 23 marca – 3 kwietnia 2022 roku przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Przebadanych zostało 400 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku.

** UBCH - należące do PrivatBank, ok. 25 mln klientów w bazie (co stanowi ok. 74% osób powyżej 18 roku życia w Ukrainie). Wkrótce dołączą dwa kolejne Biura: International Bureau of Credit Histories (IBCH) oraz The First Credit Bureau of Ukraine (FCBU). Docelowo usługa obejmie 71 banków oraz z ponad 150 instytucji finansowych w Ukrainie.

Technologia

Rozwiązanie wykonano w architekturze Microservices z udostępnionym interfejsem GUI (WWW) oraz automatycznym (REST API). Interfejs użytkownika jest oparty na udostępnionym API i został wykonany w Angular. W ramach API zastosowaliśmy Azure API Management i Docker. Usługi są zgodne ze specyfikacja Open API 3.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A., ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa. Numer KRS: 0000110015, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 15.550.000 zł opłacony w całości, NIP: 951-177-86-33, REGON: 012845863. Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania kontaktu w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.

Informacje o Twoich prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.