23.03.2022

Deloitte dołącza do grona partnerów BIK Open API

Deloitte i Biuro Informacji Kredytowej podpisały porozumienie o współpracy strategicznej i merytorycznej. Celem partnerstwa jest wsparcie i promocja Platformy BIK Open API, jak również doradztwo w zakresie kolejnych inicjatyw, podejmowanych w ramach programu piaskownicy technologicznej BIK HUB. Kompetencje doradcze i biznesowe ekspertów Deloitte powiększają pakiet korzyści także dla podmiotów testujących swoje rozwiązania w piaskownicy BIK HUB.

Poszerza się grono partnerów oraz zakres danych integrowanych na Platformie BIK Open API, pierwszej inicjatywy w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB. Międzynarodowa firma konsultingowa Deloitte, świadcząca usługi doradcze w wielu sektorach i dysponująca kompetencjami w różnych branżach, jako nowy partner wzmocni swoim doświadczeniem dotychczasowe działania wokół BIK Open API.

Celem współpracy jest ponadto kreowanie strategii rozwoju dla tej inicjatywy, proponowanie nowych obszarów testów, a co za tym idzie koncepcji nowych produktów i usług BIK.

W ramach realizacji porozumienia Deloitte włączy się w konsultacje o charakterze biznesowym, będzie również promować BIK Open API zarówno poprzez nabór uczestników, jak i wsparcie procesu testowania rozwiązań.

Platforma BIK Open API to bezpieczna i nowatorska przestrzeń, w której obecnie już kilkanaście podmiotów testuje lub prototypuje swoje rozwiązania, korzystając z szerokiego wachlarza informacji. Dzięki prostemu dostępowi w ramach BIK Open API do danych zintegrowanych z wielu źródeł, w jednym punkcie możliwe jest tworzenie i testowanie rozwiązań opartych o dane z obszarów nieruchomości, finansów, badań konsumenckich, digital marketingu, data science i innych.

Objęcie BIK Open API patronatem przez firmę Deloitte, to równocześnie wartościowy wkład w dalszy rozwój programu piaskownicy BIK HUB, szansa na tworzenie innowacyjnych usług przez fintechy, startupy oraz inne podmioty z różnych sektorów gospodarki, a w rezultacie m.in. zwiększenie dostępu klientów indywidualnych do różnych sposobów finansowania i poprawę ich komfortu życia.