Dołącz do Programu BIK HUB!

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Programem.

Aplikuj

1 Dane kontaktowe
2 Załącz do formularza

Wykaz dokumentów:

  1. Statut, umowa, akt ustanowienia
  2. Pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji Podmiotu Aplikującego
  3. Inne np. prezentacja firmy, rozwiązania, rekomendacje.

Przeciągnij pliki (JPG, PNG, PDF) tutaj lub kliknij aby wybrać plik z dysku...
3 Zapoznaj się
4 Oświadczenia